गरज आरोग्यदायी वास्तुची !

अन्न,वस्त्र आणि निवारा या मानवी मुलभूत गरजांमधील निवाऱ्याभोवती असतो. बांधकाम क्षेत्रात जगाचे साठ टक्के अर्थकारण सामावलेय. याचा त्या आकडयांचा तपशील काळानुरूप कमी जास्त होईल. मग बांधकाम क्षेत्र जगाच्या विकासाच्या केंद्रस्थानी आहे आणि ते प्रसरणासमोर काही मोठे प्रश्न उभे करतेय. विकासाची व्याख्या या क्षेत्राभोवती गुंफलेली असते. घर,निवारा प्रत्येकाची निकडीची गरज. किंबहुना आज अन्न-वस्त्र या पहिल्या दोन …

गरज आरोग्यदायी वास्तुची ! Read More »